ஓரிகமி கலைஞர் ஒற்றை அளவிலான தாளில் இருந்து வாழ்க்கை அளவிலான யானையை மடிக்கிறார்

தொழில்முறை ஓரிகமி கலைஞர் சிபோ மபோனா ஒரு வாழ்க்கை அளவிலான ஓரிகமி சிற்பத்தை உருவாக்க முடிந்தது, பெரும்பாலான மக்கள் மினியேச்சர் அளவில் சிரமப்படுவார்கள். பத்து பேர் கொண்ட தனது குழுவின் உதவியுடன், கலைஞர் ஒரு 15 மீ x 15 மீ (50 அடி 50 அடி) தாளில் இருந்து ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை அளவிலான யானையை மடித்தார்.

சுமார் 250 கிலோகிராம் (550 பவுண்ட்) எடையுள்ள 3 மீ (10 அடி) உயரமான வெள்ளை யானை சிற்பத்தை முடிக்க இந்த குழு நான்கு வாரங்கள் எடுத்தது. இந்த திட்டத்திற்கு க்ரூட்ஃபண்டிங் தளமான இண்டிகோகோ மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது, இது, 000 26,000 க்கு மேல் திரட்டியது. இது அணிக்கு ஒரு மாதம் முழுவதும் வேலை செய்ய அனுமதித்தது மற்றும் படத்தின் செயல்முறையைப் பிடிக்கவும். பிரமாண்டமான சிற்பம் இப்போது சுவிட்சர்லாந்தின் பெரோமான்ஸ்டரில் உள்ள கே.கே.எல்.பி அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.ஆதாரம்: mabonaorigami.com | முகநூல் | kklb.ch ( வழியாக )மேலும் வாசிக்க